..แม่โจ้ 5 รุ่น สู่อ้อมอกแม่ครั้งที่ 2..

ปรับปรุงข้อมูล : 2/12/2556 12:33:53     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1130

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหารและบุคลากรกองกิจการนักศึกษา นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนายสุกิจ ติดชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม "แม่โจ้ 5 รุ่น สู่อ้อมอกแม่ครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 น. ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด