..การประชุมใหญ่องค์กรนักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖..

ปรับปรุงข้อมูล : 2/12/2556 12:34:16     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1465

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่องค์กรนักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เพื่อให้ผู้นำองค์กรนักศึกษาได้แถลงนโยบายการดำเนินงานและรายละเอียดของโครงการต่างๆ ที่จะจัดทำขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ต่อที่ประชุม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด