..คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัล..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1257

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และนายสุกิจ ติดชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นำทีมนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 40 รวมทั้งผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน เข้ารายงานผลการแข่งขันและเหรียญรางวัลที่ได้รับต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

 

ข่าวล่าสุด