ตรวจสุขภาพประจำปี 2556

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1193

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

งานอนามัยและพยาบาล กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีทางห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 13 กุมภาัพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 08.00-11.00 น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 173 คน

ข่าวล่าสุด