..อธิการบดีตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาและโรงอาหารเทิดกสิกร..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1337

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ออกตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษาและโรงอาหารเทิดกสิกร โดยมีนายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นายสมบัติ ศรีจันทร์ดร หัวหน้างานหอพัก และบุคลากรของกองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังข้อแนะนำในการดำเนินงาน

ข่าวล่าสุด