..โครงการ "การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 779

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมดำเนินงานในโครงการ "การพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด