..โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหอพัก..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1107

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นายสุกิจ ติดชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และว่าที่ร้อยตรีอนุกูล ฟองมูล นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษาหอพักในโครงการ "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหอพัก" ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะในการดำรงชีวิต และเสริมภูมิคุ้มกันให้กับนักศึกษาหอพักก่อนที่จะออกไปใช้ชีวิตภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18.00 น. ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด