..อธิการบดีวางพวงหรีดไว้อาลัยแด่นักศึกษาที่เสียชีวิต..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 987

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.00 น. ณ อาคารชูติวัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี ร่วมวางพวงหรีดของมหาวิทยาลัยและกล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครับของนายวีรวุฒิ  วาจารักษา นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสรมและพัฒนาการเกษตร ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคตับแข็ง

ข่าวล่าสุด