..เตรียมความพร้อมโครงการ "เสริมอาชีพ เสริมรายได้ เสริมความสุขสู่ชุมชน"

ปรับปรุงข้อมูล : 3/1/2556 11:15:46     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 889

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ออกเดินทางไปยังจังหวัดพะเยาเพื่อเข้าพบ นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายราเชนทร์ สุวรรณหิตาทร เกษตรจังหวัดพะเยา เพื่อขอข้อแนะนำสำหรับการเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการ "มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดพะเยา ร่วมกับไทยประกันชีวิต เสริมอาชีพ เสริมรายได้ เสริมความสุขสู่ชุมชน"

ข่าวล่าสุด