..ออกกำลังกายทุกบ่ายวันพุธ..

ปรับปรุงข้อมูล : 3/7/2556 16:33:14     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 816

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เริ่มต้นแล้ว.. สำหรับการปฏิบัติตามนโยบายของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ซึ่งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงมอบนโยบายให้บุคลากรในสังกัดของกองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ในเวลา 15.30 น. ตามชนิดกีฬาที่ตนเองถนัด โดยในวันที่ 6 มีนาคม 2556 นายสุกิจ ติดชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ได้นำทีมบุคลากรของกองกิจการนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกายบริหาร ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ข่าวล่าสุด