..โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหอพัก..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 800

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหอพัก ประจำปีการศึกษา 2556" โดยนายสมบัติ ศรีจันทร์ดร หัวหน้างานหอพัก เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก และนักศึกษาผู้เป็นคณะกรรมการหอพัก โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคาวบอยเธียร์เตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด