นักศึกษาที่มีรายชื่อดังนี้ ติดต่อรับเงินค่ารักษาพยาบาล ที่ห้องงานบริหารและธุรการ กองกิจ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 561

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

รายชชื่อนักศึกษา

1. นายธนพร  วัฒนกิติ       รหัส 5305204388   สาขาวิชา รัฐประสานศาสตร์

2. นางสาวสุกัญญา  บัวคำ   รหัส 5201125334   สาขาวิชา ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ข่าวล่าสุด