ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๕๖ พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2560

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๕๖ พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ อันเป็นวันมหามงคลได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งยังความปลื้มปิติยินดีแก่ปวงชนเป็นล้นพ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและนักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดสมุดลงนามถวายพระพร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔

ข่าวล่าสุด