..โครงการค่ายอาสาพัฒนาภาวะผู้นำสัมพันธ์..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 711

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยนายกองค์การนักศึกษา และผู้นำนักศึกษารวมทั้งสิ้น 150 คน จัดโครงการ "ค่ายอาสาพัฒนาภาวะผู้นำสัมพันธ์" ณ บ้านเลาวู อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมกับชาวบ้านภายในชุมชนและเจ้าหน้าอนุรักษ์ต้นน้ำขุนคอง จัดทำแนวป้องกันไฟป่าเป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร และพัฒนาตกแต่งสภาพภูมิทัศน์ในบริเวณที่พักรถ ซึ่งเปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอเวียงแหงเพื่อให้เป็นจุดท่องเที่ยวก่อนเข้าสู่ตัวอำเภอ โดยโครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2556

ข่าวล่าสุด