..นักศึกษาจาก Kyushu University ศึกษาดูงานศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 966

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้มีโอกาสได้ต้อนรับ Prof.Dr. Manabu Ando จากมหาวิทยาลัย Kyushu ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้นำนักศึกษาจำนวน 9 คน เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล ให้การต้อนรับและนำชมกิจการต่างๆ ของศูนย์ฯ

ข่าวล่าสุด