..โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรนักศึกษา..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 784

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะ ร่วมกันจัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยเดินทางเข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ รวม ๖ แห่งด้วยกัน ได้แก่ ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ม.รังสิต ม.ราชมงคลธัญบุรี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ม.บูรพา ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีขึ้นในระหว่างองค์กรนักศึกษาต่างสถาบัน และเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้นำองค์กรนักศึกษา

ข่าวล่าสุด