..ร่วมแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 578

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนักศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้อีกหนึ่งสมัย เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ เทศบาลเมืองแม่โจ้

ข่าวล่าสุด