..การบูรณาการแก้ไขปัญหาตามนโยบายจัดระเบียบสังคม..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 831

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมการบูรณาการแก้ไขปัญหาตามนโยบายจัดระเบียบสังคม โดยมีเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ สถานศึกษา สาธารณสุข สรรพสามิต พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัฒนธรรมจังหวัด และผู้ประกอบการสถานบริการ ทั้งนี้เพื่อแสวงหาความร่วมมือร่วมกันแบบบูรณาการในลักษณะของภาคีเครือข่ายความร่วมมือ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด