..การพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ขององค์กรนักศึกษา..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 688

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ บุคลากรกองกิจการนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา ร่วมกันพิจารณาและเป็นสักขีพยานในการประชุมพิจารณาจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ขององค์กรนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการใช้เงินงบประมาณของนักศึกษา โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้

ข่าวล่าสุด