..เสริมอาชีพ เสริมรายได้ เสริมความสุขสู่ชุมชน..

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 866

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิชาการในภาคกลางวันของโครงการ "มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดพะเยา ร่วมกับไทยประกันชีวิต เสริมอาชีพ เสริมรายได้ เสริมความสุขสู่ชุมชน" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางการพัฒนาแม่โจ้ที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนและศิษย์เก่า" ส่วนกิจกรรมการแสดงดนตรีของวงแม่โจ้แบนด์ในภาคกลางคืนได้รับเกียรติจากนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

ข่าวล่าสุด