..ประเมิน ทบทวน และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา..

ปรับปรุงข้อมูล : 4/2/2556 14:04:18     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1014

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์ วิมล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ปี ๒๕๕๖ และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ปี ๒๕๕๗" ในระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับความกรุณาจาก ผอ.สำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ผอ.กองแผนงาน และทีมงาน ช่วยเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหาร บุคลากรในกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา และบุคลากรผู้กำกับดูแลด้านกิจกรรมนักศึกษาจากคณะต่างๆ ช่วยให้เกิดความชัดเจนของแนวทางการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น..

ข่าวล่าสุด