..ส่งมอบของบริจาคให้กับอำเภอขุนยวม..

ปรับปรุงข้อมูล : 4/10/2556 10:09:18     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 895

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ นางสุวรรณา จ่ากุญชร หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำสิ่งของที่ศูนย์บรรเทาภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับองค์กรนักศึกษา ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ ศูนย์อพยพฯ บ้านแม่สุรินทร์ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้รับการสนับสนุนสิ่งของเป็นจำนวนมากจาก บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเทศบาลเมืองแม่โจ้ ไปบริจาคให้กับศูนย์ช่วยผู้ประสบภัย ณ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮองสอน โดยมีนายวิเชา อ้วนวรรณา ปลัดอำเภอขุนยวมเป็นผู้รับมอบ

ข่าวล่าสุด