..Big Cleaning Day..

ปรับปรุงข้อมูล : 4/11/2556 12:32:51     ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 911

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ได้เวลาสะสางครั้งใหญ่ประจำปี.. สำหรับกิจกรรม ๕ ส ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "Big Cleaning Day" เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๖ จากนั้นแต่ละหน่วยงานได้แยกย้ายกันทำความสะอาดพื้นที่ในบริเวณที่ได้รับมอบหมาย สำหรับกองกิจการนักศึกษารับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณอาคารศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้ (ด้านทิศเหนือ) นำทีมโดยนายสุกิจ ติดชัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่อย่างแข็งขัน คาดว่าปีนี้คงจะรักษาแชมป์ ๕ ส ไว้ได้อีก ๑ สมัยอย่างแน่นอน..

ข่าวล่าสุด