กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
"เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษาแม่โจ้" ประจำปีการศึกษา 2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปีการศึกษา 2566 "เปิดโลกกิจกรรม" ผู้รับผิดชอบการจัดโครงการ "องค์การนักศึกษา" ร่วมกับ สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา รวมถึงชมรมต่าง ๆ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ การจัดโครงการส่งเสริมความสามาถนักศึกษาตามความถนัด "เปิดโลกกิจกรรม" เพื่อให้เกิดการทำกิจกรรมนักศึกษานอกหลักสูตรที่สามารถสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ การรู้จักทำงานเป็นทีมและการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต โดยมีกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ภายใต้งานที่มีชื่อว่า "MJU Students Activities 2023" "OPEN UP เปิดโลกกิจกรรม" เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ ที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานด้านวิชาการและผลการดำเนินกิจกรรมของ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมต่าง ๆ ภายในอาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงมีการจัดตลาดนัดร่วมใจอินทนิลสำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจในการเป็นผู้ประกอบการ และการจัดการประกวด "MJU AMBASSADOR 2023" ทูตส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและตนเอง Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
7 กันยายน 2566     |      26
ปิดปรับปรุงสนามฟุตบอลอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เนื่องด้วยสนามฟุตบอลอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดให้ใช้บริการตั้งแต่เปิดภาคเรียนการศึกษาที่ 1 โดยได้ให้บริการทั้งส่วนของกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมของคณะ รวมถึงกิจกรรมของบุคลากรภายในและหน่วยงานที่มาขอใช้บริการจากภายนอก มาอย่างต่อเนื่อง งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ได้มีตารางการปรับปรุงสนาม เพื่อที่จะให้พื้นสนามเรียบนุ่ม และมีหญ้าสนามเต็ม เพื่อเตรียมสนามเพื่อใช้ในกิจกรรมที่จะจัดขึ้นต่อไป จึงขอปิดปรับปรุงภายในสนามกีฬาฟุตบอลอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่วันที่ 1 -24 กันยายน 2566 (ผู้ใช้บริการที่จะออกกำลังกายในลู่วิ่ง ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ)
1 กันยายน 2566     |      507
กิจกรรม บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพือนมนุษย์
งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบริการรับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันที่  23-24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข (นักศึกษาที่เข้าร่วมบริจาคจะได้ชั่วโมงกิจกรรมด้านจิตอาสา ครั้งละ 6 ชั่วโมง)วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 71 คน ได้รับโลหิตบริจาค 38 คน จำนวน 17,100 CC.วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 58 คน ได้รับโลหิตบริจาค 32 คน จำนวน 14,400 CC.
24 สิงหาคม 2566     |      31
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในวันนี้ (วันที่ 23 สิงหาคม 2566) เวลา 08.30 - 10.30 น. งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดย นางรุ่งนภา รินคำ รักษาการหัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ได้ให้การต้อนรับ ดร.พจนี เทียมศักดิ์ รองหัวหน้าแผนกวิชาการ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย คุณอุบลรัตน์ มั่นฤกษ์ รองหัวหน้าแผนกวิชาการ คุณเบญจวรรณ ทองใบเล็ก เจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์ฯ คุณมาโนช วิพัฒน์โสภากร เจ้าหน้าที่โครงการส่วนพระองค์ฯ พ.ต.ต.วรวุฒิ นามมล ครู (สบ.2) กก.ตชด.33 และด.ต.หญิง สุพิน ยศรุ่งโรจน์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.33 ในโอกาสที่ได้มาติดตามและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อติดตามดูแลด้านการเรียน ความประพฤติ การใช้จ่ายเงินพระราชทาน สภาพความเป็นอยู่ และให้กำลังใจแก่นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ณ ห้องประชุมองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
23 สิงหาคม 2566     |      34
"นักศึกษาแม่โจ้" เรียนว่ายน้ำ (ท่าพื้นฐาน) สำหรับนักศึกษาว่ายน้ำไม่เป็น
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา จัดการเรียนว่ายน้ำ (ท่าพื้นฐาน) สำหรับนักศึกษาว่ายน้ำไม่เป็น ที่มีความสนใจ เสริมสร้างความปลอดภัยทางน้ำกับการเอาตัวรอดภัยจมน้ำ ส่งเสริมการออกกำลังกาย มีสุขภาพดี ผ่อนคลาย สุขใจกาย "กิจกรรมสุขใจกาย หลังเลิกเรียน" ณ สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ฝึกสอน ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หัวหน้างานการกีฬา และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายปณิต ดีมานพ นักวิชาการศึกษา บุคลากรในสังกัดงานการกีฬาฯ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาแม่โจ้ ทุกสาขาวิชาสามารถเข้ามาเรียนและฝึกปฏิบัติจริงทุกคน ให้มีทักษะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นประโยชน์กับตนเอง ซึ่งนักศึกษาที่เข้าเรียนจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมเลือกเสรี ครั้งละ 3 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง เรียนทุกวันพุธ ช่วงเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - งานการกีฬา
18 สิงหาคม 2566     |      49
กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สำหรับนักศึกษาแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สำหรับนักศึกษาแม่โจ้ ที่มีความสนใจการออกกำลังกาย มีสุขภาพดี ผ่อนคลาย สุขใจกาย "กิจกรรมสุขใจกาย หลังเลิกเรียน" ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ โซนB ชั้น1 อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษา ม.แม่โจ้) โดยมีผู้ฝึกสอน นายพิจักษณ์ อนุสรณ์รัชดา นักวิชาการศึกษา และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายณรงค์ โลลาด บุคลากรในสังกัดงานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษาแม่โจ้ ทุกสาขาวิชาสามารถเข้ามาเรียนและฝึกปฏิบัติจริงทุกคน ให้มีทักษะเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นประโยชน์กับตนเอง ซึ่งนักศึกษาเข้าเรียน "ฟรี" ส่วนอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนและฝึกการออกกำลังกาย ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบจะจัดเตรียม รวมถึงจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมเลือกเสรี ครั้งละ 2 ชั่วโมง รวม 46 ชั่วโมง ในครั้งนี้ Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - งานการกีฬา
18 สิงหาคม 2566     |      52
ประชุมคณะกรรมการด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่2/2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่2/2566 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ และผ่านระบบออนไลน์เครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ (รองอธิการบดี) เป็นประธาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) รองประธานกรรมการ และนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับคณะ สำนัก วิทยาลัย หัวหน้าส่วนงานระดับกอง และองค์กรนักศึกษา (องค์การนักศึกษาแม่โจ้/สภานักศึกษาแม่โจ้/สโมสรนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ) ซึ่งทำหน้าที่และกำกับดูแลด้านพัฒนานักศึกษาหรือส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - นพกิจ แผ่พร
18 สิงหาคม 2566     |      48
ทั้งหมด 114 หน้า