กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division
รับสมัครผู้ว่างงาน เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน” รุ่นที่ 2
โอกาสดีมาถึงแล้ว!! โครงการ “พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน” รุ่นที่ 2จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาคุณภาพแรงงานเชียงใหม่รองรับอาเซียน” รุ่นที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ฟรีตลอด) ระหว่างวันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2559 โดยในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 จะมีบริษัท ธุรกิจเอกชน ห้างร้าน ฯลฯ มาทำการรับสมัครและสัมภาษณ์งานกับผู้สมัครโดยตรงกรอกข้อมูลด้วยลายมือของตนเอง แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบโดยการสแกน และส่งมาที่ สถานบริการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยว E-mail: tcsc.mju@gmail.com หรือ ส่งทางโทรสาร หมายเลข 053 -875190 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรฯ 053-875192 , 053-875153, 091-0719833 (คุณปรัสษกร อาษากิจ,คุณพันพิชัย ศรีโสดา,คุณรดาพร ทองมา)***ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2559***
25 พฤษภาคม 2559     |      738
ประกาศ ด่วน! รับสมัครคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ประกาศด่วนรับสมัคร คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในเขต  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 คุณสมบัติ1.ต้องเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของมหาวิทยาลัยฯ หรือมีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.เชียงใหม่ เท่านั้นรับจำนวนจำกัด นักศึกษาท่านใดต้องการรายได้พิเศษ ติดต่อลงชื่อได้ที่ ห้องงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข ชั้น 2 (รับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป)หลักฐานการสมัครสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องหมดเขต รับสมัคร 3 มิ.ย. 54หมายเหตุไม่รับลงชื่อทางโทรศัพท์ ต้องติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น
1 มกราคม 2557     |      4450
ทั้งหมด 1 หน้า