ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

7 วิธีดูแลใจ อยู่บ้านอย่างไรไม่ให้เครียดในช่วงโควิด -19
28 เมษายน 2564
งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ขอแจ้งการให้บริการนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID - 19
19 เมษายน 2564
ป้องกันตัวเองอย่างไรให้ห่างไกล COVID-19
19 เมษายน 2564
ประกาศมหาวิทยาลัย รับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564         ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จึงได้ประกาศรายละเอียดและเงื่อนไข ตามรายละเอียดในลิงค์ ด้านล่างนี้ https://drive.google.com/file/d/1BN_KFKkOGB_2eT4-4RHK6Gd7qzNsd5Af/view?usp=sharing
19 เมษายน 2564
รับมอบถ้วยการแข่งขันกีฬา E-Sports ระดับอุดมศึกษา
22 มีค 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานการกีฬา รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ E-Sport ระดับอุดมศึกษา จากทีมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมี ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาทีม 
23 มีนาคม 2564
มอบทุนการศึกษาคุณชาติชาย ชุมสาย ณ อยุธยา ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 36
ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และหัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ โนรีคุณสมชาย อภิชัย และคุณชาติชาย ไชยเลิศ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 36 ซึ่งเป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาคุณชาติชาย ชุมสาย ณ อยุธยา ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 36 จำนวน 20,000 บาท เพื่อนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาทต่อไป ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
16 มีนาคม 2564
บรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต "กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์" ปีที่ 8 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564
บรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต "กยศ.รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์" ปีที่ 8 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมากโดยยอดผู้บริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2564 มีดังนี้จำนวนผู้บริจาคโลหิต จำนวน 584 ราย  จำนวนยูนิตจากการรับบริจาคโลหิต จำนวน 429 ยูนิต จำนวนผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 117 ราย จำนวนผู้บริจาคดวงตา จำนวน 118 ราย
12 มีนาคม 2564
กิจกรรมบริจาคโลหิต "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 8
ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างาน สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับคุณพยุงศักดิ์ ขันธรูจี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เทคนิคการแพทย์หญิงวัชรี ประสิงห์ หัวหน้าภาควิชาบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ปีที่ 8 ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 มีนาคม 2564
มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาคุณยูฮานา วิศพรึก ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 63
ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ได้เป็นผู้รับมอบเงินทุนการศึกษาคุณยูฮานา วิศพรึก ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 63 จำนวน 10,000 บาท โดยมีนายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนในการมอบเงินทุนการศึกษาในครั้งนี้ ณ ห้องงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข
4 มีนาคม 2564
โครงการสร้างจิตสำนึกก่อนจบการศึกษา: ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกก่อนจบการศึกษา: ชำระหนี้จากพี่เพื่อน้อง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผอ.กองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีการบรรยายพิเศษ "ภาษีประชาชน: กู้ยืมมาต้องใช้คืน " บรรยายโดย ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และการบรรยายพิเศษ "ชำระหนี้ทำได้ไม่ยาก" โดย คุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผจก.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และคุณวีรศักดิ์ ดวงดารา ผอ.ฝ่ายกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ ห้อง 80-201 อาคารเรียนรวม 80 ปี
4 มีนาคม 2564
พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้สนับทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัย โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ ปัญญาวีร์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 33 เป็นผู้แทนกล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งชื่นชมยินดีแก่นักศึกษาทุน ซึ่งในครั้งนี้มีผู้แทนนักศึกษาทุน ผู้สนับสนุน แขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดทาง www.mju.ac.th โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารและนักศึกษาทุน ได้พบปะและแสดงความขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และนักศึกษาทุนได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหารและผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ทั้งทุนพระราชทาน ทุนจากหน่วยงานภาครัฐ/ ภาคเอกชน วิสาหกิจ มูลนิธิ กองทุนเพื่อการศึกษาฯ ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป จำนวน 99 แหล่งทุน เป็นเงินจำนวน 9,655,000 บาท ซึ่งมีนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาตามเงื่อนไขทั้งประเภททุนต่อเนื่อง และทุนรายปี จำนวน 529 คน เพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามเป้าหมาย  ด้าน นายปฏิพล สถาวรวิจิตร นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้ กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำให้ได้รับโอกาสดีได้รับการอนุเคราะห์สนับสนุนเงินทุนการศึกษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเรียนจนจบระดับปริญญาตรีตามที่ตั้งใจไว้ ผมขอสัญญาว่า จะนำเงินทุนการศึกษามาใช้อย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตั้งใจเรียน บำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมอาสา และเมื่อมีโอกาสจะตอบแทนสังคม ช่วยเหลือรุ่นน้อง ให้ได้รับโอกาสเรียนเหมือนกับผมและนักศึกษาทุนทั้งหลายที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ ขอบคุณมากครับ” (ขอขอบคุณภาพจากฝ่ายสื่สารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
3 มีนาคม 2564
สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดให้บริการ
3 มีนาคม 2564
กิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ (10 กพ.และ17 กพ. 64)
งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์บริการโลหิต โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดรับบริการรับบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในวันที่ 10 และ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00 - 14.00 น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จะได้ชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาด้านจิตอาสา ครั้งละ 6 ชั่วโมง)วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 172 คน ไม่ผ่านการบริจาคจำนวน 53 คน ได้รับบริจาคโลหิตบริจาค จำนวน 119 คน คิดเป็น 53,550 CC.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 170 คน ไม่ผ่านการบริจาคจำนวน 65 คน ได้รับบริจาคโลหิตบริจาค จำนวน 105 คน คิดเป็น 47,250 CC.
23 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการสุขภาพดี ชีวีสดใส ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2564
งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มบุคลากร ในวันที่ 15 และ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  มีผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2564 จำนวน 92 คนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  มีผู้เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี 2564 จำนน 130 คน
23 กุมภาพันธ์ 2564
สัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้มีการสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคุณรัตนากร ศิริรัตน์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ซึ่งทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องจนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีนักศึกษาที่เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 44 ราย ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคารสำนักมหาวิทยาลัย
17 กุมภาพันธ์ 2564
มอบทุนการศึกษาบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
วันนี้ (วันที่ 27 มกราคม 2564) กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา และนางสาวประภาพรรณ เทียมถวิล หัวหน้างานอำนวยการ กองพัฒนานักศึกษา ได้ให้การต้อนรับคุณสุรพล พุ่มรักชาติ ผู้จัดการบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ และคณะ ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 130,000 บาท เพื่อนำมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปี 2564 ต่อไป ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 กุมภาพันธ์ 2564
กองพัฒนานักศึกษา และผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมกันล้างทำความสะอาด MJU Night market (กาดน้อย)
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมกันล้างทำความสะอาด MJU Night market (กาดน้อย) และได้รับความอนุเคราะห์จากคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ ส่งเจ้าหน้าที่ให้การอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในบริเวณ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการโดยเน้นมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ตามมาตรฐาน พร้อมเปิดให้บริการกับนักศึกษาในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2564 นี้
9 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้บริหารลงพื้นที่วางมาตรการคุมเข้มป้องกันโรค COVID-19 MJU Night market
วันที่ 13 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี และผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้างาน และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าตรวจพื้นที่ตลาดนัด MJU Night market (กาดน้อย) เพื่อวางมาตรการป้องกันโรค COVID-19 และเพื่อเตรียมการเปิดให้บริการในช่วงสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้
9 กุมภาพันธ์ 2564
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้รับทุนพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานฯ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา จำนวน 108 ราย การมอบทุนพระราชทานฯ ในครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้สนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งให้การอุปถัมภ์มาโดยตลอด เป็นทุนต่อเนื่องที่มอบให้แก่เด็กตั้งแต่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้อนุมัติทุนและโอนเงินพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่เด็กนักเรียนทุนพระราชทานที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 108 ราย รายละ 15,000 บาท พร้อมกันนี้ทางมูลนิธิได้จัดส่งกระเป๋าเป้ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้กับเด็กนักเรียนสำหรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การมอบทุนพระราชทานฯ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ทุกคน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความปีติยินดี ความภาคภูมิใจ และมีค่าที่สุดในชีวิต ดังนั้นจึงขอให้นักเรียนทุกคนสำนึกในพรมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการประพฤติตนเป็นคนดีและนำเงินทุนการศึกษาที่ได้รับพระราชทานในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างสูงสุด พร้อมทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานให้กับนักเรียนทุนพระราชทานฯ มาถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง ซึ่งจะทำไห้นักเรียนทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการเรียน การประกอบอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ (ขอบคุณภาพและข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่)
9 กุมภาพันธ์ 2564
สวัสดีปีใหม่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิผงพิเศษตราร่มชูชีพ สำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา นำโดยนางรุ่งนภา รินคำ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา พร้อมด้วยบุคลากรงานทุนการศึกษาฯ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่่และขอพรจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้สนับสนุนทุนการศึกษามูลนิธิผงพิเศษตราร่มชูชีพ สำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 
22 มกราคม 2564
ดูทั้งหมด
รับมอบถ้วยการแข่งขันกีฬา E-Sports ระดับอุดมศึกษา
22 มีค 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ (ผู้ช่วยอธิการบดี) ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานการกีฬา รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ E-Sport ระดับอุดมศึกษา จากทีมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และคณะพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมี ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาทีม 
23 มีนาคม 2564
ม.แม่โจ้ ...คุ้มเข้มต่อเนื่อง... ผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโรค COVID-19 โรงอาหาร-หอพักนักศึกษา
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกับ งานพยาบาล พร้อมด้วยหัวหน้างานต่างๆ ของกองพัฒนานักศึกษา และหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา และ โรงอาหารเทิดกสิกร พร้อมทั้งคุมเข้มมาตรการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ลงทะเบียนข้อมูลเข้า-ออกสถานที่ สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง มีป้ายแนะนำ/รณรงค์ป้องกัน พร้อมกับให้คำแนะนำเพิ่มเติมเรื่องการเฝ้าระวังและการดูแลความสะอาดสถานที่ และเน้นย้ำช่วยกันดูแล “อย่าประมาท การ์ดอย่าตก” ชาวแม่โจ้จะสามารถฝ่าวิกฤติ COVID-19 ได้อย่างแน่นอน
6 มกราคม 2564
ร่วมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๓” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม๒๕๖๓หัวหน้างานหอพัก กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ๙๐๔ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค ๓ เพื่อปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจในการถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน และร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดงาน “โครงการหลวง ๒๕๖๓”  ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
6 มกราคม 2564
บรรยายให้ความรู้นักเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๔ ธันวาคม๒๕๖๓หัวหน้างานหอพัก กองพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมการปฏิบัติหน้าที่วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ ในการบรรยายให้ความรู้นักเรียนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนสันติสุข และโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม รวมเป็นนักเรียนที่เข้ารับฟังการบรรยายทั้งสิ้น ๔,๖๑๙ คน
6 มกราคม 2564
ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ภายในแต่ละคณะและวิทยาลัย
วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานหอพัก และหัวหน้างานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ภายในบริเวณคณะและวิทยาลัยต่างๆ รวม 13 อาคาร เพื่อกำชับให้มีมาตรการคุมเข้มในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ การลงทะเบียนข้อมูลผู้เข้าและออกจากสถานที่ และการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการดูแลความสะอาดของตัวอาคารและสถานที่ ผลจากการตรวจเยี่ยมพบว่า 100% มีเจลหรือแอลกอฮอล์ให้บริการสำหรับล้างมือ 77% มีการลงทะเบียนในการเข้าและออกจากสถานที่ และ 62% มีการติดป้ายแนะนำหรือรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ
6 มกราคม 2564
โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ในโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ โดยมี ผศ.ว่าที่ รต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ซึ่งรับผิดชอบกำกับดูแลงานด้านพัฒนานักศึกษาเป็นประธานและร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นวิทยากรนำกระบวนการรับฟังและระดมความคิดเห็นในเวทีดังกล่าว ซึ่งข้อเสนอแนะจากเวทีนี้ กองพัฒนานักศึกษาจะนำไปรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ร่วมกับเวทีแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ ต่อไป เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้
1 ธันวาคม 2563
มอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสันทราย
สืบเนื่องจากการจัดโครงการทำบุญหอพัก ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งงานหอพักได้ตั้งกองผ้าป่าเพื่อรับบริจาคเงินสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสันทราย โดยมีบุคลากร และนักศึกษาหอพัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท และในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต หัวหน้างานหอพัก พร้อมด้วยบุคลากรของงานหอพัก ได้เป็นตัวแทนนำส่งมอบเงินให้แก่โรงพยาบาลสันทราย โดยมีนายแพทย์ยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันทราย เป็นผู้รับมอบเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ตามความประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป
27 พฤศจิกายน 2563
ฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
งานอนามัยและพยาบาลร่วมกับงานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดยได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลสันทราย ในการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากร คณะกรรมการหอพัก และนักศึกษา สามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดสภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ หอพักอุดมศิลป์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 พฤศจิกายน 2563
พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
วันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำผู้แทนบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
14 ตุลาคม 2563
กิจกรรมการจัดแผนยุทธศาสตร์และโครงร่างองค์กร กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมการจัดแผนยุทธศาสตร์และโครงร่างองค์กรในส่วนของกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวย ยศสุข โดยได้รับเกียรติจาก นางอรณุตรา จ่ากุญชร เป็นผู้นำในการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว
12 ตุลาคม 2563
ดูทั้งหมด
สระว่ายน้ำอุบลรัตนราชกัญญา มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดให้บริการ
3 มีนาคม 2564
ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมงานแม่โจ้อีสานครั้งที่ 13
   เมื่อวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2563 งานศิษย์เก่าสัมพันธ์(เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้) ร่วมงานแม่โจ้อีสาน ครั้งที่ 13 โดยมีคุณพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ หัวหน้างานศิษย์เก่าสัมพันธ์ นายกองค์การนักศึกษาและอุปนายกองค์การนักศึกษาสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ นำโดย ดร.สมชาย เขียวแดง พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เดินทางไปร่วมประชุมหารือรับฟังแนวคิดเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่าแม่โจ้ กับชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้อุตรดิตถ์ ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้พิษณุโลก ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้เพชรบูรณ์ และชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคอีสาน(จังหวัดเลย) ทั้งนี้ มีประเด็นหารือที่สำคัญคือแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ชมรมศิษย์เก่าระดับจังหวัดและระดับภาคการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าแม่โจ้และเป็นประโยชน์กับศิษย์เก่าแม่โจ้โดยรวมสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จะเป็นศูนย์กลางเพื่อการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือศิษย์แม่โจ้ในโอกาสต่างๆการจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินงานของชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ในระดับภาค   นอกจากนี้ คุณพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รายงานความก้าวหน้าและทิศทาง การพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลหลักสูตรการเรียน การสอน ให้ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้จังหวัดต่างๆ ประสงค์จะนำบุตรหลานสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับความร่วมมือและการต้อนรับอย่างอบอุ่นในบรรยากาศแห่งความสามัคคีของลูกแม่โจ้
6 มกราคม 2564
ฉีดพ่นฝอยละอองกำจัดยุงภายในกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา ได้จ้างผู้รับเหมาให้เข้ามาดำเนินการฉีดพ่นฝอยละอองกำจัดยุงภายในกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาและในบริเวณพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นมาตรการเฝ้าระวังโรคไขเลือดออกและโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะให้แก่นักศึกษาหอพัก
16 กันยายน 2563
แนวทางปฏิบัติการเข้าสนามอินทนิลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ไทยลีกกลับมาเริ่มทำการอีกครั้ง โดยทีมสโมสรแม่โจ้ยูไนเต็ดได้ทำการใช้สนามแม่โจ้ยูไนเต็ดเป็นรังเหย้า สำหรับแฟนบอลสามารถเช็ดแนวทางการปฏิบัติการเข้าสนามอินทนิลแม่โจ้เป็นอย่างไรบ้าง
16 กันยายน 2563
ตรวจสอบพื้นที่เพื่อวางมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ในพื้นที่โรงอาหารเทิดกสิกร
นางนิตยาภา นันทขว้าง นักวิขาการสาธารณสุขชำนาญการ ร่วมกับผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการและงานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมตรวจสอบพื้นที่เพื่อวางมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ในพื้นที่โรงอาหารเทิดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
26 มิถุนายน 2563
จิตอาสาแม่โจ้ "กิจกรรมเก็บขยะรอบอ่างห้วยโจ้"
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563นักศึกษามหาวิทยาลัยได้ร่วมกัน"จิตอาสารักษาป่าห้วโจ้""กิจกรรมเก็บขยะรอบอ่างห้วยโจ้"ได้รวมตัวกันเพื่อทำงานจิตอาสาเก็บขยะรอบอ่างห้วยโจ้ มีน้องๆและประชาชน มาร่วมกันกว่า40 คน. โดยแบ่งกันเป็น2กลุ่มกลุ่มที่ 1 เริ่มเดินเก็บจากบริเวณพระนอน หน้าทางขึ้นวัดดอยแท่นพระผาหลวงมาถึงศาลาสันอ่างกลุ่มที่ 2 เริ่มจากศาลาสันอ่างวนลงค่ายลูกเสือ และกลับมาทที่ศาลาสันอ่างหลังจากเสร็จกิจกรรม ได้มีกิจกรรมถอดบทเรียนและการเรียนรู้ผ่านการทำงาน ขอบคุณน้องที่มีจิตอาสามาร่วมกิจกรรมหากน้องสนใจอยากทำอะไรสามารถแจ้งรวมกลุ่มมาได้ สรุปกิจกรรม เก็บขยะรอบอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ผลที่คาดว่าจะได้รับจาการดำเนินงานปฎิบัติ1.ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่าที่คาดไว้มากประมาณ40คนและผู้เข้าร่วมสนใจกิจกรรมและการเรียนรู้แลกเปลี่ยนทางด้านความคิดความแนะนำหรือปัญหาต่างๆจากการทำงานทางด้านการปฎิบัติ2.ได้สร้างคุณธรรมจริยธรรมจิตสาธารณะและรวมถึงจิตใต้สำนึกความรับผิดชอบต่อพื้นที่สาธารณะทางสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปัญหาและอุปสรรค1.ขาดแคลนอุปกรณ์และทำให้ได้รับอันตรายเล็กๆน้อยๆจากการเก็บขยะบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้เนื่องจากไม่มีงบประมาณมาสนับสนุนหรืออาจไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานของรูปแบบกิจกรรม2.เป็นการแก้ไขเแพาะหน้าระยะสั้นแต่หวังว่าจะเกิดผลในระยะยาวปลูกฝังให้ทุกคนปฎิบัติตามความรับผิดชอบของตนเองตนพื้นที่สาธารณะทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อมข้อเสนอแนะ1.ติดป้ายการรณรงค์เก็บขยะ2.เพิ่มจุดถุงขยะถังขยะ3.มีมารตราการป้องกันภัยต่างๆต่อพื้นที่สาธารณะเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมมีจิตอาสาที่เกินต่อความคาดหมายไว้เพื่อต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้เล็งเห็นถึงผลกระทบตามมาๆต่างในหลากหลายรูปแบบจากพื้นที่สาธารณะโดยผลจากกิจกรรมถือว่าได้การตอบรับดีมากจากผู็เข้าร่วมหรือผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้แต่เห็นด้วยกับกิจกรรมนี้และมีการสนับสนุนบ้างเล็กน้อย ถึงแม้จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่นักจิตอาสาอดทนเพื่อแรกกับสิ่งแวดล้อมที่ดีแบบนี้ตลอดไปแม้จะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นแต่อนาคตจะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ระยะยาวถ้าเราเริ่มปลูกฝังต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมพื้นที่ส่วนรวมและคนในท้องถิ่นที่อาศัยพื้นที่แห่งนี้และประสบการณ์ในการทำดำเนินงานจะเกิดผลภายในภาคหน้าอย่างแน่นอน
2 มิถุนายน 2563
กิจกรรมปลูกป่าประชาอาสาฟื้นฟูพื้นที่ถูกไฟไหม้
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยการนำของผศดรบัญญัติมนเทียรอาสน์รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีร่วมด้วยสำนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้กองพัฒนานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าประชาอาสาฟื้นฟูพื้นที่ถูกไฟไหม้โดยมีนายศิวะธมิกานนท์นายอำเภอสันทรายเป็นประธานและหน่วยงานท้องถิ่นในอำเภอสันทรายเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษณ์แหล่งต้นน้ำห้วยแม่เตาไหและสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมณบ้านดอยน้อยพัฒนาตำบลหนองหารอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยการนำของผศดรบัญญัติมนเทียรอาสน์รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีร่วมด้วยสำนักงานฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้กองพัฒนานักศึกษานายกองค์การนักศึกษาและประธานสภานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าประชาอาสาฟื้นฟูพื้นที่ถูกไฟไหม้โดยมีนายศิวะธมิกานนท์นายอำเภอสันทรายเป็นประธานและหน่วยงานท้องถิ่นในอำเภอสันทรายเพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษณ์แหล่งต้นน้ำห้วยแม่เตาไหและสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมณบ้านดอยน้อยพัฒนาตำบลหนองหารอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
22 พฤษภาคม 2563
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2561
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2561 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2560 (เวลา 8.30 น. - 16.30 น.) นายกองค์การนักศึกษาและนายกสโมสรนักศึกษา สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข สมาชิกสภานักศึกษา สอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องสภานักศึกษา ชั้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศนี้ : http://www.act.stu.mju.ac.th/goverment/20111119104835_2011_ActSTU/Doc_25601128111308_911523.pdf1.ใบสมัครนายกองค์การนักศึกษา http://www.act.stu.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=MzQ3NjE=2.ใบสมัครนายกสโมสรนักศึกษา http://www.act.stu.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=MzQ3NjA=
30 พฤศจิกายน 2560
ม.แม่โจ้ มอบเงินสมทบทุน กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
อาจารย์ชัช  พชรธรรมกุล รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา มอบเงินสมทบทุน กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ โดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ เป็นผู้รับมอบเงิน จำนวน 287,345.94 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
9 พฤษภาคม 2560
ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยกำหนดยื่นใบสมัครระหว่างวันที่5 เมษายน  28 เมษายน 2560 เวลา 8.30 – 16.30 นและกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัครในวันที่ 5 พฤษภาคม  2560 ซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัครจำนวน6 รายโดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกให้บริษัทอินทรประกันภัย จำกัด(มหาชน)เป็นผู้จัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปีการศึกษา 2560 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณวันที่  8 พฤษภาคม พศ. 2560
8 พฤษภาคม 2560
ดูทั้งหมด
ประกาศ นักศึกษาที่มีทะเบียนบ้านในมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
7/12/2563 10:50:27
ประชุมหารือแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19)
2/7/2563 10:34:52
การแจ้งย้ายทะเบียนบ้านของนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
22/5/2563 13:32:10
การให้บริการรถรับส่งในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัย สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)
24/4/2563 14:01:31
ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นการผ่อนผันไม่ต้องตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
19/2/2563 12:07:07
ประกาศหอพักเอกชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับแก้ไข)
9/5/2561 16:02:54
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ข้อปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับนักศึกษาในช่วงก่อนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ประจำปี2560
9/5/2560 15:53:39
ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา
8/5/2560 16:41:49
ประกาศเลื่อนการประชุมนักศึกษาจิตอาสางานเกษตรแห่งชาติ
23/2/2559 15:30:09
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการคัดเลือกทหารประจำปี 2559
10/2/2559 11:04:57
 ดูทั้งหมด