กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Student Development Division

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดงานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัด จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดงานหอพัก จำนวน 2 ท่าน คือ - นายประสงค์ ขอดแก้ว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานส่วนงาน - นายสุรินทร์ นันทะชมภู ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร พนักงานส่วนงาน ทั้งนี้ บุคลากรส่วนงานต่าง ๆ รุ่นน้อง ๆ ร่วมน้อมคารวะผู้อาวุโส และแสดงความขอบคุณ ที่เคยปฏิบัติงานกันมาจนถึงวันเกษียณอายุ "พี่น้องร่วมงาน สำคัญทุกอัตรากำลัง" Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
22 กันยายน 2566
"วันมหิดล" ประจำปี 2566 ม.แม่โจ้ รับมอบโล่และเกียรติบัตรขอบคุณในฐานะหน่วยที่บริจาคโลหิตมากเป็นอันดับ 4 ของจังหวัดเชียงใหม่
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางนิธิวดี จรรยาสุภาพ หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล และบุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบโล่และเกียรติบัตรขอบคุณในฐานะหน่วยที่บริจาคโลหิตมากเป็นอันดับ 4 ของจังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีเทิดพระเกียรติฯ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2566 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจไมตรีที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 282 ยูนิต เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งกำหนดการมีดังนี้ - พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 - พิธีมอบโล่เกียรติยศ และทุน "กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2" - ปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันมหิดล เรื่อง "การล้ม" ภัยซ่อนเร้นในผู้สูงวัย *ปัญหาการล้มในผู้สูงสัย *สาเหตุการล้มในผู้สูงวัย *การป้องกันการล้มในผู้สูงวัย - ประชุมวิชาการกองทุนหมอเจ้าฟ้า Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
22 กันยายน 2566
"เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเปิดให้บริการแล้ว" ณ หน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ และสนามกีฬาอินทนิลแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา "เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเปิดให้บริการแล้ว" พร้อมให้บริการสำหรับ นักศึกษาแม่โจ้ บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ใช้ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยดำเนินการติดตั้งและให้บริการ "ฟรี" ดังนี้ - หน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ SPORT AND RECREATION MAEJO UNVERSITY - สนามกีฬาอินทนิลแม่โจ้ ข้างลานเอนกประสงค์ อัฒจรรย์มีหลังคา (ลานจอดรถ) ทั้งนี้ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง นำมาติดตั้งดังนี้ 1.เครื่องสถานีบริหารเอว แกว่งข้าง แบบคู่หันหน้าเข้า ประโยชน์ คือ เสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อท่อนบน หน้าท้อง เอว รวมถึงช่วยการทำงานของหัวใจและปอด 2.เครื่องสถานีออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาแบบเหยียบสลับ ประโยชน์ คือ การออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขา และยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการออกกำลังกายที่ต้นขา 3.เครื่องสถานีม้าโยกบริหารแบบคู่สลับด้าน ประโยชน์ คือ เสริมสร้างกำลังขา แขน และหน้าท้องให้แข็งแรง 4.เครื่องสถานีออกกำลังกายซิทอัพคู่แบบโค้ง ประโยชน์ คือ เสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องให้แข็งแรง 5.เครื่องสถานีออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาแบบแกว่งคู่ ประโยชน์ คือ บริหารเพื่อช่วยทำให้กล้ามเนื้อขา สะโพก ข้อเท้า มีความแข็งแรง และยืดหยุ่น รวมถึงช่วยการทำงานของหัวใจและปอด 6.เครื่องสถานีบริหารกล้ามเนื้อแบบผลักคู่ ประโยชน์ คือ เสริมสร้างควาทแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นแขน กล้ามเนื้อสะบัก และหัวไหล่ 7.เครื่องสถานีบริหารกล้ามเนื้อไหล่ และจักรยานแบบคู่ ประโยชน์ คือ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และเสริมสร้างระบบการทำงานของหัวใจและปอด 8.เครื่องสถานีบริหารเอว แกว่งข้างแบบคู่หันหน้าเข้า ประโยชน์ คือ เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นแขน กล้ามเนื้อสะบัก และหัวไหล่ 9.เครื่องสถานีบริหารกล้ามเนื้อขาแบบถีบคู่สองฝั่ง ประโยชน์ คือ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อขา ข้อเข่า และข้อเท้า รวมถึงฝึกความคล่องตัวของเท้า 10.เครื่องสถานีออกกำลังกาย บาร์โหนแบบคู่ ประโยชน์ คือ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวไหล่ แขน ข้อศอก กล้ามเนื้อหลัง และข้อมือ ช่วยเพิ่มความคล่องตัว และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
21 กันยายน 2566
โครงการก้าวแรกสู่กองทุน: สร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2566
เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการก้าวแรกสู่กองทุน: สร้างจิตสำนึกผู้กู้ยืม กยศ. ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา หัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษาซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กู้ยืมเงิน กยศ. กลุ่มผู้กู้ยืมรายใหม่ และรายเก่าที่ย้ายสถานศึกษา ได้รับทราบขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นผู้กู้ยืมที่ดี รวมถึงวิธีการชำระหนี้หลังสำเร็จการศึกษา โดยในปี 2566 มีผู้กู้ยืมเงินจำนวน 6,248 ราย รวมเป็นเงินกู้ยืมกว่า 447,000,000 บาท ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประมาณ 2,400 ราย โดยมีการบรรยายพิเศษ 2 หัวข้อ คือ1. หัวข้อ "สาระความรู้การกู้ยืมเงิน กยศ." ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากรและ 2.หัวข้อ "ขั้นตอนการกู้ยืมเงิน กยศ." โดยงานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษาณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 กันยายน 2566
พิธีมอบทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2566
พิธีมอบทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา” ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 งานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยนางอรุณตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนางรุ่งนภา รินคำ หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา นางสาวกันติชา แจ่มจำรัส นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวนิภาพร มั่งสมบัติ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะผลิตกรรมการเกษตร ได้เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นิสิตนักศึกษา” ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี โดยเป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 16 ทุน ทุนละ 25,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท ณ หอประชุมใหญ่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กรุงเทพฯ
20 กันยายน 2566
โครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ประธานคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมคณะทำงาน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคาร เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) - กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่2 - กิจกรรมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง วิทยากร นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จากงานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา - กิจกรรมการอบรม การใช้พลังงานและทรัพยากรภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากร ผศ.ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ - กิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบัติการถอดล้างฟิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน วิทยากรจากทีมงานหมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย "อาคารอำนวย ยศสุข" โดยมี ผศ.ว่าที่ รต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ในครั้งนี้ ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ และพื้นที่รอบอาคารอำนวย ยศสุข Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF - ชลลดา ปัญญา
19 กันยายน 2566
ผู้บริหารตรวจพื้นที่สนามกีฬากลางแจ้งและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ "สนามอินทนิลและศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หัวหน้างานการกีฬา และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รับผิดชอบบริเวณรอบสนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ติดตามการพัฒนาพื้นที่สนามกีฬา การติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นโซนออกกำลังกายกลางแจ้ง ส่งเสริมสุขภาพ บริการสำหรับ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ คณะทำงานเข้าสำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อเตรียมงาน 90ปี แม่โจ้ ตลอดจนตรวจสอบระบบลิฟท์ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
19 กันยายน 2566
มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดงานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัด จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดงานหอพัก จำนวน 2 ท่าน คือ - นายประสงค์ ขอดแก้ว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานส่วนงาน - นายสุรินทร์ นันทะชมภู ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร พนักงานส่วนงาน ทั้งนี้ บุคลากรส่วนงานต่าง ๆ รุ่นน้อง ๆ ร่วมน้อมคารวะผู้อาวุโส และแสดงความขอบคุณ ที่เคยปฏิบัติงานกันมาจนถึงวันเกษียณอายุ "พี่น้องร่วมงาน สำคัญทุกอัตรากำลัง" Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
22 กันยายน 2566
"วันมหิดล" ประจำปี 2566 ม.แม่โจ้ รับมอบโล่และเกียรติบัตรขอบคุณในฐานะหน่วยที่บริจาคโลหิตมากเป็นอันดับ 4 ของจังหวัดเชียงใหม่
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางนิธิวดี จรรยาสุภาพ หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล และบุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบโล่และเกียรติบัตรขอบคุณในฐานะหน่วยที่บริจาคโลหิตมากเป็นอันดับ 4 ของจังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีเทิดพระเกียรติฯ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2566 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจไมตรีที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 282 ยูนิต เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งกำหนดการมีดังนี้ - พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 - พิธีมอบโล่เกียรติยศ และทุน "กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2" - ปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันมหิดล เรื่อง "การล้ม" ภัยซ่อนเร้นในผู้สูงวัย *ปัญหาการล้มในผู้สูงสัย *สาเหตุการล้มในผู้สูงวัย *การป้องกันการล้มในผู้สูงวัย - ประชุมวิชาการกองทุนหมอเจ้าฟ้า Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
22 กันยายน 2566
"เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเปิดให้บริการแล้ว" ณ หน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ และสนามกีฬาอินทนิลแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา "เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเปิดให้บริการแล้ว" พร้อมให้บริการสำหรับ นักศึกษาแม่โจ้ บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ใช้ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยดำเนินการติดตั้งและให้บริการ "ฟรี" ดังนี้ - หน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ SPORT AND RECREATION MAEJO UNVERSITY - สนามกีฬาอินทนิลแม่โจ้ ข้างลานเอนกประสงค์ อัฒจรรย์มีหลังคา (ลานจอดรถ) ทั้งนี้ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง นำมาติดตั้งดังนี้ 1.เครื่องสถานีบริหารเอว แกว่งข้าง แบบคู่หันหน้าเข้า ประโยชน์ คือ เสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อท่อนบน หน้าท้อง เอว รวมถึงช่วยการทำงานของหัวใจและปอด 2.เครื่องสถานีออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาแบบเหยียบสลับ ประโยชน์ คือ การออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขา และยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการออกกำลังกายที่ต้นขา 3.เครื่องสถานีม้าโยกบริหารแบบคู่สลับด้าน ประโยชน์ คือ เสริมสร้างกำลังขา แขน และหน้าท้องให้แข็งแรง 4.เครื่องสถานีออกกำลังกายซิทอัพคู่แบบโค้ง ประโยชน์ คือ เสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องให้แข็งแรง 5.เครื่องสถานีออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาแบบแกว่งคู่ ประโยชน์ คือ บริหารเพื่อช่วยทำให้กล้ามเนื้อขา สะโพก ข้อเท้า มีความแข็งแรง และยืดหยุ่น รวมถึงช่วยการทำงานของหัวใจและปอด 6.เครื่องสถานีบริหารกล้ามเนื้อแบบผลักคู่ ประโยชน์ คือ เสริมสร้างควาทแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นแขน กล้ามเนื้อสะบัก และหัวไหล่ 7.เครื่องสถานีบริหารกล้ามเนื้อไหล่ และจักรยานแบบคู่ ประโยชน์ คือ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และเสริมสร้างระบบการทำงานของหัวใจและปอด 8.เครื่องสถานีบริหารเอว แกว่งข้างแบบคู่หันหน้าเข้า ประโยชน์ คือ เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นแขน กล้ามเนื้อสะบัก และหัวไหล่ 9.เครื่องสถานีบริหารกล้ามเนื้อขาแบบถีบคู่สองฝั่ง ประโยชน์ คือ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อขา ข้อเข่า และข้อเท้า รวมถึงฝึกความคล่องตัวของเท้า 10.เครื่องสถานีออกกำลังกาย บาร์โหนแบบคู่ ประโยชน์ คือ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวไหล่ แขน ข้อศอก กล้ามเนื้อหลัง และข้อมือ ช่วยเพิ่มความคล่องตัว และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
21 กันยายน 2566
โครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ประธานคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมคณะทำงาน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคาร เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) - กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่2 - กิจกรรมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง วิทยากร นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จากงานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา - กิจกรรมการอบรม การใช้พลังงานและทรัพยากรภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากร ผศ.ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ - กิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบัติการถอดล้างฟิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน วิทยากรจากทีมงานหมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย "อาคารอำนวย ยศสุข" โดยมี ผศ.ว่าที่ รต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ในครั้งนี้ ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ และพื้นที่รอบอาคารอำนวย ยศสุข Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF - ชลลดา ปัญญา
19 กันยายน 2566
ผู้บริหารตรวจพื้นที่สนามกีฬากลางแจ้งและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ "สนามอินทนิลและศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หัวหน้างานการกีฬา และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รับผิดชอบบริเวณรอบสนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ติดตามการพัฒนาพื้นที่สนามกีฬา การติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นโซนออกกำลังกายกลางแจ้ง ส่งเสริมสุขภาพ บริการสำหรับ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ คณะทำงานเข้าสำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อเตรียมงาน 90ปี แม่โจ้ ตลอดจนตรวจสอบระบบลิฟท์ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
19 กันยายน 2566
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา "กองกิจการนิสิต ม.พะเยา"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา (อนม.) หัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ตัวแทนจากสภานักศึกษา ม.แม่โจ้ และคณะทำงานส่วนต่างๆ จากองค์การนักศึกษา ม.แม่โจ้ (อนม.) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการองค์การนิสิต ที่ปรึกษาองค์การนิสิต และบุคลากรสังกัดงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ม.พะเยา จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารกิจกรรมขององค์การนักศึกษา ม.แม่โจ้ (อนม.) เพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรในการดำเนินกิจกรรมและการบริหารอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ ๆ ในการดำเนินกิจกรรม และให้ผู้นำนิสิตขององค์การนิสิต สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม รวมถึงยังเป็นการได้เครือข่าย เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี ณ ห้องประชุม/ที่ทำการ องค์การนักศึกษา ม.แม่โจ้ (อนม.) อาคารอำนวย ยศสุข Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
19 กันยายน 2566
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นางสกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา/ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) พร้อมบุคลากรในสังกัด ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้กำกับพิเศษนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) เป็นประธานเปิดโครงการ และผู้บริหาร/หัวหน้างาน กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯ ทั้งนี้ กิจกรรมในการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 253 นายได้รับเกียรติวิทยากรจาก - ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ร้อยเอก ปรีดี วังจินา ตำแหน่งผู้ช่วยนายทหารธุรการและกำลังพล บรรยาย เรื่องกฏระเบียบและวินัยนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมฝึกทบทวนเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกภาคปกติ - สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ พันตำรวจโท จักษ์พัฒน์ ดอกจันทน์ ตำแหน่งสารวัตรจราจร ร้อยตำรวจโท ธวัชชัย มอรอยอ ตำแหน่งรองสารวัตรจราจร บรรยาย เรื่องการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารจราจรณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 และลานจอดรถ อาคารอำนวย ยศสุข Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
14 กันยายน 2566
มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดงานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรในสังกัด จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566 สำหรับผู้ปฏิบัติงานในสังกัดงานหอพัก จำนวน 2 ท่าน คือ - นายประสงค์ ขอดแก้ว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานส่วนงาน - นายสุรินทร์ นันทะชมภู ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร พนักงานส่วนงาน ทั้งนี้ บุคลากรส่วนงานต่าง ๆ รุ่นน้อง ๆ ร่วมน้อมคารวะผู้อาวุโส และแสดงความขอบคุณ ที่เคยปฏิบัติงานกันมาจนถึงวันเกษียณอายุ "พี่น้องร่วมงาน สำคัญทุกอัตรากำลัง" Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
22 กันยายน 2566
"วันมหิดล" ประจำปี 2566 ม.แม่โจ้ รับมอบโล่และเกียรติบัตรขอบคุณในฐานะหน่วยที่บริจาคโลหิตมากเป็นอันดับ 4 ของจังหวัดเชียงใหม่
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบหมายให้ ผศ.ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางนิธิวดี จรรยาสุภาพ หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล และบุคลากรสังกัดกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบโล่และเกียรติบัตรขอบคุณในฐานะหน่วยที่บริจาคโลหิตมากเป็นอันดับ 4 ของจังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีเทิดพระเกียรติฯ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2566 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจไมตรีที่บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 282 ยูนิต เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งกำหนดการมีดังนี้ - พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 - พิธีมอบโล่เกียรติยศ และทุน "กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2" - ปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันมหิดล เรื่อง "การล้ม" ภัยซ่อนเร้นในผู้สูงวัย *ปัญหาการล้มในผู้สูงสัย *สาเหตุการล้มในผู้สูงวัย *การป้องกันการล้มในผู้สูงวัย - ประชุมวิชาการกองทุนหมอเจ้าฟ้า Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
22 กันยายน 2566
"เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเปิดให้บริการแล้ว" ณ หน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ และสนามกีฬาอินทนิลแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา "เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเปิดให้บริการแล้ว" พร้อมให้บริการสำหรับ นักศึกษาแม่โจ้ บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ใช้ออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยดำเนินการติดตั้งและให้บริการ "ฟรี" ดังนี้ - หน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ SPORT AND RECREATION MAEJO UNVERSITY - สนามกีฬาอินทนิลแม่โจ้ ข้างลานเอนกประสงค์ อัฒจรรย์มีหลังคา (ลานจอดรถ) ทั้งนี้ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง นำมาติดตั้งดังนี้ 1.เครื่องสถานีบริหารเอว แกว่งข้าง แบบคู่หันหน้าเข้า ประโยชน์ คือ เสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อท่อนบน หน้าท้อง เอว รวมถึงช่วยการทำงานของหัวใจและปอด 2.เครื่องสถานีออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาแบบเหยียบสลับ ประโยชน์ คือ การออกกำลังกายกล้ามเนื้อต้นขา และยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการออกกำลังกายที่ต้นขา 3.เครื่องสถานีม้าโยกบริหารแบบคู่สลับด้าน ประโยชน์ คือ เสริมสร้างกำลังขา แขน และหน้าท้องให้แข็งแรง 4.เครื่องสถานีออกกำลังกายซิทอัพคู่แบบโค้ง ประโยชน์ คือ เสริมสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องให้แข็งแรง 5.เครื่องสถานีออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาแบบแกว่งคู่ ประโยชน์ คือ บริหารเพื่อช่วยทำให้กล้ามเนื้อขา สะโพก ข้อเท้า มีความแข็งแรง และยืดหยุ่น รวมถึงช่วยการทำงานของหัวใจและปอด 6.เครื่องสถานีบริหารกล้ามเนื้อแบบผลักคู่ ประโยชน์ คือ เสริมสร้างควาทแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นแขน กล้ามเนื้อสะบัก และหัวไหล่ 7.เครื่องสถานีบริหารกล้ามเนื้อไหล่ และจักรยานแบบคู่ ประโยชน์ คือ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และเสริมสร้างระบบการทำงานของหัวใจและปอด 8.เครื่องสถานีบริหารเอว แกว่งข้างแบบคู่หันหน้าเข้า ประโยชน์ คือ เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นแขน กล้ามเนื้อสะบัก และหัวไหล่ 9.เครื่องสถานีบริหารกล้ามเนื้อขาแบบถีบคู่สองฝั่ง ประโยชน์ คือ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อขา ข้อเข่า และข้อเท้า รวมถึงฝึกความคล่องตัวของเท้า 10.เครื่องสถานีออกกำลังกาย บาร์โหนแบบคู่ ประโยชน์ คือ ใช้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหัวไหล่ แขน ข้อศอก กล้ามเนื้อหลัง และข้อมือ ช่วยเพิ่มความคล่องตัว และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
21 กันยายน 2566
โครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ประธานคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารอำนวย ยศสุข (ศูนย์กิจการนักศึกษาแม่โจ้) นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมคณะทำงาน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคาร เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาคารอำนวย ยศสุข สู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) - กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่2 - กิจกรรมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง วิทยากร นางจุฬาลักษณ์ มณีวรรณ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จากงานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา - กิจกรรมการอบรม การใช้พลังงานและทรัพยากรภายในอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากร ผศ.ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี จากวิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ - กิจกรรมการอบรมและฝึกปฏิบัติการถอดล้างฟิวเตอร์เครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน วิทยากรจากทีมงานหมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย "อาคารอำนวย ยศสุข" โดยมี ผศ.ว่าที่ รต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ในครั้งนี้ ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ และพื้นที่รอบอาคารอำนวย ยศสุข Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF - ชลลดา ปัญญา
19 กันยายน 2566
ผู้บริหารตรวจพื้นที่สนามกีฬากลางแจ้งและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ "สนามอินทนิลและศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รต.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว หัวหน้างานการกีฬา และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่รับผิดชอบบริเวณรอบสนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ติดตามการพัฒนาพื้นที่สนามกีฬา การติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นโซนออกกำลังกายกลางแจ้ง ส่งเสริมสุขภาพ บริการสำหรับ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ คณะทำงานเข้าสำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อเตรียมงาน 90ปี แม่โจ้ ตลอดจนตรวจสอบระบบลิฟท์ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
19 กันยายน 2566
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา "กองกิจการนิสิต ม.พะเยา"
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา (อนม.) หัวหน้างานสังกัดกองพัฒนานักศึกษา ตัวแทนจากสภานักศึกษา ม.แม่โจ้ และคณะทำงานส่วนต่างๆ จากองค์การนักศึกษา ม.แม่โจ้ (อนม.) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งประกอบด้วย กรรมการองค์การนิสิต ที่ปรึกษาองค์การนิสิต และบุคลากรสังกัดงานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ม.พะเยา จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานการบริหารกิจกรรมขององค์การนักศึกษา ม.แม่โจ้ (อนม.) เพื่อการพัฒนาศักยภาพองค์กรในการดำเนินกิจกรรมและการบริหารอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดใหม่ ๆ ในการดำเนินกิจกรรม และให้ผู้นำนิสิตขององค์การนิสิต สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม รวมถึงยังเป็นการได้เครือข่าย เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี และเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี ณ ห้องประชุม/ที่ทำการ องค์การนักศึกษา ม.แม่โจ้ (อนม.) อาคารอำนวย ยศสุข Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
19 กันยายน 2566
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566
#ข่าวประชาสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 นางสกุณา เชาวพ้อง หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา/ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) พร้อมบุคลากรในสังกัด ดำเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รต. ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี/ผู้กำกับพิเศษนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) เป็นประธานเปิดโครงการ และผู้บริหาร/หัวหน้างาน กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯ ทั้งนี้ กิจกรรมในการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 253 นายได้รับเกียรติวิทยากรจาก - ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ร้อยเอก ปรีดี วังจินา ตำแหน่งผู้ช่วยนายทหารธุรการและกำลังพล บรรยาย เรื่องกฏระเบียบและวินัยนักศึกษาวิชาทหาร และกิจกรรมฝึกทบทวนเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการฝึกภาคปกติ - สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ พันตำรวจโท จักษ์พัฒน์ ดอกจันทน์ ตำแหน่งสารวัตรจราจร ร้อยตำรวจโท ธวัชชัย มอรอยอ ตำแหน่งรองสารวัตรจราจร บรรยาย เรื่องการปฏิบัติหน้าที่เป็นนักศึกษาวิชาทหารจราจรณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ ชั้น 4 และลานจอดรถ อาคารอำนวย ยศสุข Cr.ภาพ:ข่าวสาร (NP.) - E21BMF
14 กันยายน 2566
ผลการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566
29/5/2566 14:23:13
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2566
18/4/2566 10:59:43
ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปีการศึกษา 2565
14/3/2566 11:17:20
ขั้นตอนการเบิกเงินค่าประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา
8/6/2566 14:00:54
สิ่งที่นักศึกษาต้องรับทราบและถือปฏิบัติ
27/6/2565 16:22:24
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมบริจาคน้ำดื่ม แบบบรรจุขวด เพื่อสนับสนุนการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนและศูนย์พักคอย (CI) ระดับอำเภอ
27/10/2564 23:25:38
ประกาศ การยื่นผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในระหว่างที่กำลังศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
17/9/2564 10:39:16
ประกาศเลื่อนการเดินทาง
12/7/2564 14:40:02
ประกาศ นักศึกษาที่มีทะเบียนบ้านในมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
7/12/2563 10:50:27
ประชุมหารือแนวทางการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-19)
2/7/2563 10:34:52